b股的交易风险,b股交易规则?-ag捕鱼

q1:b股交易规则?

b股交易规则
交易时间:每周一至周五9:30-11:30,13:00-15:00(北京时间)。深市逢每周六、日及国内和公众假期休市。沪市为双休日和上交所公布的休市日休市。
交易单位:委托买卖及清算的价格以一股为准。股票、基金、权证买卖数额以一手即100股或其整数倍为单位。不足100股的零股可以卖出,但不可买进。
交易价位:上交所a股、交易价格的升降单位为0.01元人民币,基金、权证交易为0.001元人民币,b股交易为0.001美元。深交所a股、为0.01元人民币,基金交易为0.001元人民币,b股交易为0.01港元。
交易方式:深市b股交易方式分为集中交易和对敲交易。
集中交易:指在交易时间内通过本所集中市场交易系统达成的交易。
涨跌限制:与a股交易一样,b股交易也实行价格涨跌幅限制,除上市首日的证券外,每只证券的交易价格相对于上一交易日收市价的涨跌幅度不得超过10%,st股票涨跌幅度不得超过5%。每只证券涨跌限价的计算公式为:上一交易日收市价×(1±10%),计算结果四舍五入。深市b股每天公布的每只证券收市价是该只证券当日有成交的最后一分钟内所有成交价的成交量加权平均价;若该只证券当日无成交,其收市价位为上一交易日的收市价。沪市则以当日每只证券最后一笔成交价为收市价。
t 3交收:b股的交收期为t 3,即在达成交易后的第四个交易日完成资金和股份的正式交收,并实现“货银对付”。在此之前,投资者不能提取卖出股票款和进行买入股票的转出托管。
t 0回转交易:b股可进行t 0回转交易。投资者委托买入的b股经交易系统确认成交后,可在当天(t 0)至t 3日交割前卖出所买入的全部或部分股票。
注:目前上交所a股股票、基金的开盘价通过集合竞价方式产生。b股和的开盘价以连续竞价的方式产生。 投资者委托买入时,须缴付股票价金及各项税费的100%保证金。卖出委托时,须持有足够股份。禁止买空卖空。

q2:b股投资风险 比a股大还是小

因为有改革预期,长期风险比a股小。
短抄的话,机会成本比a大,很可能放进去长时间半死不活。没消息的情况下波动很小,做波段不如a容易 。b股往往瞬间拔高,然后长期走低。
典型的“勃起一次,阳痿半年”的走势

q3:股票,炒b股需要具备什么条件?有什么和a股不一样的风险?

首先b股开户费为19美元或价值19美元的港币。开设帐户时,需携带本人身份证,填过开户申请表后就可由证券公司开户框实时办理,除了缴费是外,其它同a股开户手续一样。网上有本书叫b股实战宝典,可以参考下。

q4:b股交易规则有哪些?

1、b股交易时间、竞价原则、涨跌停和a股一样,所不同的有:(1)价格最小变化档位:深圳证券交易所为0.01港元,上海证券交易所为0.001美元。
(2)交易单位:深市b股买卖数量以一手即100股或其整数倍为单位。沪市b股买卖数量一手为1000股或其整数倍为单位。
(3)t 1交易和t 3交收制度:目前b股实行的t 1回转交易和t 3交收制度,即在达成交易后的第三个交易日完成资金和股份的正式交收,并实现"货银对付"。在此之前,投资者不能提取卖出股票款和进行买入股票的转托管。t 1交易指t日买入的b股可于t 1抛出。

q5:沪市a股.b股分别是什么意思

一个是国企股票 还有个是外企股票

q6:上海纯b股的股票有哪些?

沪市b股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空b股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺b股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众b股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生b股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅b股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 st中纺b 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带b股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱b股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎b股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱b股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥b股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥b股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高b股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华b股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦b股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 st永久b 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰b股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣b股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮b股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江b股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴b股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄b股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛b股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊b股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工b股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱b股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 st钢管b 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸b股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪b股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅b股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通b股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 st水仙b 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家b股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新b股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚b股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 st金泰b 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒b股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电b股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海b股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽b股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源b股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信b股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山b股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开b股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航b股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑b股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华b股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤b股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电b股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱b股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化b股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港b股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马b股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华b 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝b股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云b股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

上一篇: 下一篇:

相关议题

大家喜欢

用户热搜